De kvinnelige telegrafistinnene var de første kvinnene i statens tjeneste overhodet.

De første damene som ble telegrafistinner var rekruttert fra ”dannede klasser”, og de brøt med forventningene til kvinner. Ekteskapet var muligheten deres til ”levevei”, til nød kunne damene forsørge seg selv som guvernanter eller lærerinner. Slike yrker er nært knyttet til det som ble oppfattet som kvinnens hovedrolle her i livet; oppdragelse av barn. Høyteknologisk arbeid som telegraf og senere telefon var derimot noe helt annet!  Nettopp dette arbeidet ble ansett som egnet arbeide for kvinner av de som skulle sørge for bemanning på telestasjonene, siden kvinnene kunne gjøre håndarbeide og annet småtteri imellom telefonsamtalene. En mann kunne jo ikke sitte arbeidsledig og vente på telefonen må vite! I tillegg skal man vel ikke underslå det faktum at kvinnen tross alt ble lønnet lavere enn menn, og at det nok kunne ligge økonomiske motiver bak. Men statusen telegrafistinnene hadde hatt i begynnelsen, ble nok ikke telefonistinnene til del i tiden framover.

Borgerlige frøkner ved Drammen bytelefon i 1892.

Borgerlige frøkner ved Drammen bytelefon i 1892.

Ansettelse i staten var stort sett forbeholdt menn, fram til en rekke lovendringer rundt 1900-tallet og framover. Først i 1912 kom en lov om kvinners adgang til embeter, unntatt statsrådposter, kirken, diplomatiet og militæret da... Et fåtall kvinner hadde jobber som krevde lang utdanning på begynnelsen av 1900-tallet, selv om de fikk rett til å avlegge embetseksamen i 1884. Kvinnene tok derimot arbeid som funksjonærer, og de utgjorde raskt flertallet av de lavere funksjonærene utover 1900-tallet. Ugifte kvinner jobbet på kontor og butikk. Det ble etter hvert nesten like mange kvinner som menn i post, telefon og telegraf, og i tillegg til telegrafistinner og telefonistinne utviklet lærerinne og sykepleier seg til å bli en stadig større og profesjonalisert kvinnedominert yrkesgruppe utover 1900-tallet..