Statsarkivet i Kongsberg har arkiver etter Drammen teledistrikt, og dermed endel yrkes- og teknologihistorie for byen som i 2011 fyller 200 år.

Drammen telestasjon i tiden Asta arbeidet der.

Drammen telestasjon i tiden Asta arbeidet der.

Drammen telestasjon ble opprettet i 1880, nesten samtidig som i Oslo. Drammen telefonanlegg ble grunnlagt av Bell Telephone Company. Byen hadde da hatt telegraf siden 1854. Sentralen ble åpnet i november, men fikk først kontakt med omlandet i 1890. Den ble overtatt av Drammen Telefonaktieselskap i 1889, og ble statlig gjennom at telegrafvesenet overtok i 1908.

Hoveddelen av statsarkivets kilder til Drammens telehistorie starter først et stykke utpå 1900-tallet, med hovedvekt på siste halvdel av århundret. Arkivene fra telefonsentralens første tid i Drammen er dessverre borte. Statsarkivet i Kongsberg har i samarbeid med Televerket forgjeves forsøkt å finne ut av hvor sporene etter Drammens første telehistorie kan ha blitt av.

Kilder: Drammen teledistrikt, Pa personalmapper eske 6 og 7, samt Impulsen L, eske 2.
Kjønn og industrialisering, hagemann 1994, Norsk telekommunikasjonshistorie, Harald Rinde. Med kjønnsperspektiv på norsk historie, Blom og Sogner..