Når et universitet opprettes, følger et aktivt studentliv hakk i hæl. De norske studentene som hadde svingt sine beger og levd sine glade studenterdager i København, flyttet i 1811 til Christiania, og allerede i 1813 ble Det norske studentersamfund opprettet.

Per Lasson, student. Fra foto i privat eie, fotograf ukjent.

Per Lasson studerte jus, men det var musikk som var hans lidenskap. Grisemarsjen var en lykkelig kombinasjon av de to sidene av livet hans. Fra foto i privat eie, fotograf ukjent.


Musikk og sang var en viktig del av studentlivet, og i arkivet etter Det norske studentersamfund finnes en rekke noter og visesamlinger til bruk både i hverdag og fest.

Månedens dokument er en festmarsj – Grisemarsj – tilegnet Hans Majestet Grisen, Studentersamfundets høye beskytter. Marsjen er skrevet av Per Lasson i anledning H.M. Grisens 5te Födselsdag 18de Martz 1882, som det sto på den første trykte utgaven som kom fra Warmuths forlag i juli samme år. Per Lasson studerte jus, men det var musikk som var hans lidenskap. Grisemarsjen var en lykkelig kombinasjon av de to sidene av livet hans.

Marsjen slo an, og den ble oppført samme sesong av Brigademusikken i Studenterlunden. Per Lasson var da blitt alvorlig syk, og søsteren Bokken Lasson skriver i sine memoarer om den ”stormende lykke” marsjen gjorde: ”…Tenk de klappet og ropte da capo midt på Karl Johan (…) Per var byens yndling.”

Grisemarsjen har siden vært spilt jevnt og trutt ved Studentersamfundets fester og jubileer. Den ble i utgangspunktet skrevet og utgitt for klaver, men er senere blitt arrangert for ulike besetninger, slik som på Karl Johan i 1882. Klaverutgaven her er en godt brukt yngre avskrift som ligger i Studentersamfundets eget arkiv..