Hans Majestet Grisen var et viktig og samlende element for studentenes sosiale virksomhet. Han ble født i 1857, selv om man ofte offisielt regner datoen for den første grisefest, 9. april 1859 som fødselsdag.

Blant de utallige dikt og sanger til Samfundsgrisens ære, kan dette diktet fra ordenspromosjonen ved Grisefesten i 1875 stå som et typisk eksempel på stil og ånd.

Blant de utallige dikt og sanger til Samfundsgrisens ære, kan dette diktet fra ordenspromosjonen ved Grisefesten i 1875 stå som et typisk eksempel på stil og ånd.


Studentersamfundet manglet egne lokaler og trengte penger for å finansiere eget hus. Den danske studentforeningen forærte sine brødre i Norge en sparegris, og grisen ble en nyttig og kjærkommen gave, raskt opphøyet til majestet og beskytter.

Grisens historie er lang og til dels dramatisk. I 1865 knuste den, men oppsto igjen i tre med gullforgylling fra Botsfengselet. Den er siden blitt besunget og bejublet av flere generasjoner studenter. Griseordenen ble innstiftet i 1859, og det har ikke manglet verken fester eller hyllingsmarsjer til Samfundsgrisens ære.

PA-1322 Det norske studentersamfund, Den Gyldne Gris (Griseordenen), Grisefestene, Gg-0001

 .