Det er blitt holdt Grisefester med ujevne mellomrom helt opp til i dag, og det er en imponerende rekke av senere samfunnstopper, fra politikere og embetsmenn til kunstnere og akademikere som gjennom tidene har vært involvert i ordenskanselliet eller på annen måte har satt sitt preg på disse feiringene.

I tiårene etter 1850 figurerer navn som Emil Stang, Ole Richter og Ferdinand Roll i Samfundets styre, bidragsytere er blant mange Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Johannes Brun og Ole Bull. Senere dukker navn som Yngvar Nilsen og Nils Vogt opp, og lenger ut på 1900-tallet C.J. Hambro og Arnulf Øverland, Karl Evang og Magne Skodvin. I nyere tid har blant mange andre Gro Harlem og Einar Førde, Jan P. Syse, Alfred Næss og Trygve Bull vært blant de aktive i H.M. Grisens styre og stell. For tiden er det forhenværende universitetsrektor og stortingspresident Inge Lønning som er ceremonimester, mens tidligere statsråd Lars Roar Langslet er ordenens kansler.

Anerkjennelse av Grisens storhet går helt til topps i samfunnet; kong Olav skal en gang ha uttalt at Ja, ja, da finnes det to Majesteter i dette landet, Grisen & Vi. 

Det ble laget kantater til Grisefestene, og da ble slike plakater trykket. Her ser vi kantaten fra 1882 med navnene på Griseordenens kommandører og riddere i skjoldene langs kanten.

Det ble laget kantater til Grisefestene, og da ble slike plakater trykket. Her ser vi kantaten fra 1882 med navnene på Griseordenens kommandører og riddere i skjoldene langs kanten.

PA-1322 Det norske studentersamfund, Den Gyldne Gris (Griseordenen), Grisefestene, Gg-0001.