Grisemarsjen til Per Lasson ble kalt ”den udødelige”, og den er blitt stående i ettertid som Studentersamfundets Grisemarsj, den blir spilt ved festlige anledninger og er obligatorisk ved ordensprosesjonene ved de tradisjonsrike Grisefestene.

I 1893, ved den 6. Grisefest ble det likevel skrevet en ny Grisemarsj. Den ble også utgitt av Carl Warmuth og den er bevart i sin trykte form i Studentersamfundets arkiv. Den er i etterkant betegnet ”den nesten udødelige” og var skrevet av Olaf Sørby, som selv ble slått til ridder av ordenskollegiet på denne festen. Omslaget sier mye om ånden og overdådigheten rundt studentenes feiring av sin ærverdige gris.

Grisemarsj av Olaf Sørby

Det ble ikke spart på effektene når situasjonen tilsa det! Warmuths forlag, musikkhandel og konsertbyrå var en viktig faktor i 1800-tallets norske musikkliv.

PA-1322 Det norske studentersamfund, Den Gyldne Gris (Griseordenen), Grisefestene, Gg-0007.