Grisemarsj av Olaf Sørby

Det ble ikke spart på effektene når situasjonen tilsa det! Warmuths forlag, musikkhandel og konsertbyrå var en viktig faktor i 1800-tallets norske musikkliv.

 .