Stavanger domkapittels protokoll 1571-1630

Dette er den eldste håndskrevne protokollen som Statsarkivet i Kristiansand oppbevarer.

Stavanger domkapittels protokoll 1571-1630

Stavanger domkapittels protokoll 1571-1630 (Statsarkivet i Kristiansand: Biskopen i Kristiansand).

 

Domkapitlene ble etter reformasjonen opprettholdt som domstoler i ekteskapssaker og geistlige embetsforseelsessaker.

Protokollen er en forhandlings- og domsprotokoll og en del av arkivet fra biskopen i Kristiansand/Agder. Bispesetet for Agder og Rogaland flyttet fra Stavanger til Kristiansand i 1684, og protokollen fulgte med da.

Protokollen ble trykt og utgitt i 1901..