Kart over Vestre Moland prestegård ca. 1680. Dette er det eldste kartet som finnes i Statsarkivet i Kristiansand.

Vestre Moland prestegård ca. 1660

Vestre Moland prestegård ca. 1660? (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0001.)

Påskrift: "Risningen er kun for mig, som hver skiønsom kand slutte, og dets brug er jeg saare lidet verseret udj".

Tegner: Anders Muhle, sogneprest i Vestre Moland? Datering: ca. 1680? Format: 41,5x32,5..