Skinnbrev datert 3. august 1493.

Diplom 1493

Diplom 1493 (Statsarkivet i Kristiansand).

Larens Pedersson, lagmann i Stavanger, dømmer i sak om arven etter Torkjell Sveinsson, som først hadde lovd sin frillesønn Gunnar like stor arv som sin ektefødte sønn Ståle, men senere tatt løftet tilbake.

Gården Huseby på Lista nevnes i brevet, som er trykt i Diplomatarium Norvegicum XXI, nr. 657..