Skinnbrev fra tida 1430-1440.

Diplom 1430-40

Diplom 1430-40 (Statsarkivet i Kristiansand).

To menn bevitner at Thord Bonde erkjente å ha mottatt betaling af Aslak Olafssøn for halvparten av gården Opshus (i Valle). Brevet er skrevet på Eikeland i Valle. Det er trykt i Diplomatarium Norvegicum VII, nr. 414.

Statsarkivet i Kristiansand har noen få diplomer fra seinmiddelalderen (1350-1537). Brev fra middelalderen kalles gjerne diplomer.

Diplomene er ofte rettslige aktstykker. Når de er skrevet på skinn, dvs. pergament, kaller vi dem også skinnbrev.

Fra tiårene etter 1537 har vi flere skinnbrev..