Klikk på dokumentene dersom du vil lese dem.

Avskrift - Sandsvær sorenskriveri, tingbok 79, fol. 370a

Avskrift - Sandsvær sorenskriveri, tingbok 79, fol. 370a

 .