Kisten og tønnene ble funnet på gårdene Grande og Garten på Ørlandet og ble levert inn til amtmannen.

Amtmannen averterte i avisene i Oslo og Trondheim etter eierne til den bergede lasten, men fikk ingen svar. Brevene ligger i dag i amtmannens arkiv, som er avlevert til Statsarkivet i Trondheim. (Stiftamtmannen i Trondheim, journalnr. 2740/1816, boks G59, Statsarkivet i Trondheim).
Etterlysningen av lastens eiere ble blant annet innført i Adresseavisen 20. desember 1816 på førstesiden under Bekjentgjørelser.

Adresseavisen 20. desember 1816

Adresseavisen 20. desember 1816.