I desember 1816 ble det på Ørlandet funnet en kiste med klær, bøker og brev som hadde drevet i land fra et forlist engelsk skip - The Mercator. Brevene gir et glimt av hverdagslivet i England etter Napoleonskrigen.

John Lambeth tok to sønner og en svigersønn med seg da han mønstret på skipet The Mercator i London sommeren 1816, for å dra på handelsreise til Norge. De bistre tidene etter Napoleonskrigen fikk ham til å forlate kone, barn, søster, mor og bygningsfirmaet som han drev i London. Han reiste brått, uten å en gang si fra til sin datter. Men i høststormene utenfor den norske kysten forliste båten, sannsynligvis på vei fra tranhandel i Nordland. Ingen vet hva som egentlig skjedde.

Alt vi vet om John og familien er det vi kan lese i fem brev som ble funnet sammen med noen klær og bøker i en kiste som drev i land på Ørlandet  2. desember 1816, sammen med noen tønner tran. Brevene danner et bilde av hverdagslivet til familien hjemme i England og deres bekymringer, men vi får også et innblikk i den økonomiske og politiske situasjonen i England etter Napoelonskrigen.
.