Statsarkivet i Hamar har laget en julegave med mange digitale bøker:.