Riksarkivet har fått rundt 50 brev og postkort i gave fra Sten Billes familie, alle fra fangetiden i Tyskland. I brevene finner vi skildringer av livet i Sennheim, i Buchenwald og på arbeidskommandoer.

Men innholdet må ikke taes for bokstavelig. Tyskerne leste alle brev for å skaffe seg informasjon om hva som foregikk blant studentene. I tillegg ble alle brev sensurert. Tyskerne slapp ingen opplysninger om de virkelige forholdene i leirene ut av Tyskland. Dette var studentene godt klar over, og brevene ble tilpasset disse forholdene. Ofte ble de lest av flere, før den endelige versjonen ble sendt hjem.

Norske studenter jobber på jernbanespor i tunneldelen i Bitschweiler, fotograf ukjent, Universitetshistorisk fotobase, MUV 13156

Norske studenter jobber på jernbanespor i tunneldelen i Bitschweiler, fotograf ukjent, Universitetshistorisk fotobase, MUV 13156.