Sten Bille var med i den første gruppa som ble sendt med fangetransportskipet Donau 9. desember 1943. Skipet gikk til Stettin og etter et kort opphold i konsentrasjonsleiren Pölitz 20 km lengre nord, ble de sendt med tog gjennom hele Tyskland til Sennheim i Elsass, et tidligere fransk område. Turen tok fem og et halvt døgn. Brevet er skrevet etter at de kom fram sent på kvelden 20. desember.

I Sennheim ble de innkvartert på en internatskole som SS nå disponerte. Planen var, viste det seg, å omskolere de norske studentene til SS-menn. Til tross for press og trusler lyktes de ikke med dette. Mot slutten av mai 1944 ble denne gruppa delt og sendt på ulike ”oppdrag” , noen på arbeidskommandoer andre ”Zum Studium kommandiert”  ved universitetet i Freiburg. Men da fronten nærmet seg Elsass i slutten av november, ble alle sendt østover. Etter ukers reise med lite mat, til fots og på kuvogner, kom de fram til konsentrasjonsleieren Buchenwald den 13. desember 1944..