Den andre gruppa ble sendt rett til denne leiren 7. januar 1944. Her fikk de ved ankomsten utlevert tynne stripede fangedrakter og sko med trebunner. Loppeplagen var stor, og kosten besto for det meste av tynn kålrabisuppe. Den måtte spises i skift. Det var ikke stoler og bord til alle.

I leiren var det fanger fra mange nasjoner. De var utmagrede og ble hver dag sendt på arbeid i et stort rustningsindustrikompleks utenfor leiren. Dette slapp studentene, men de ble ganske fort klar over hvordan de andre fangene ble behandlet. Mange døde, og krematoriene i leiren gikk for fullt. Men verst behandling fikk jødene og sigøynerne. Etter hvert skjønte studentene også at når folk fra disse gruppene ble utslitte og syke og ikke lenger klarte å arbeide, ble de sendt med tog til såkalte ”Vernichtungslager” med gasskamre.

Da allierte styrker nådde Buchenwald 11. april 1945, ble de hilst velkommen av fanger som hadde gjort opprør mot vokterne og tatt over kontrollen av leiren. På bildet ser vi overlevne forlate leieren etter frigjøringen. Fra NTB's krigsarkiv

Da allierte styrker nådde Buchenwald 11. april 1945, ble de hilst velkommen av fanger som hadde gjort opprør mot vokterne og tatt over kontrollen av leiren. På bildet ser vi overlevne forlate leieren etter frigjøringen. Fra NTB's krigsarkiv.