Sars, Michael og Tranøy, Knut Erik. Tysklandsstudentene, Oslo 1946

Fure, Jorunn Sem. Universitetet i kamp 1940 – 1945, Oslo 2007

Les mer om Månedens dokument  .