Fra midten av desember 1944 ble nesten alle de norske studentene samlet i Buchenwald. Her var forholdene nå enda verre enn før, preget av det forestående tyske sammenbruddet. Det gikk mange rykter, blant annet om de alliertes framrykkinger og om det svenske Røde Kors. Like før jul ble 46 studenter plukket ut og sendt hjem uten at det var mulig å finne noe system for denne utplukkingen.

Den 1. mars ble de som var igjen sendt videre til Neuengamme ved Hamburg. Etter fem døgn med mange allierte luftangrep på jernbanen og byer de passerte, var de framme. Denne leiren var blant de verste i Tyskland. De vanlige fangene her arbeidet 11 timer daglig med voktere som slo og sparket dem. Kostholdet lå langt under eksistensminimum. De sanitære forholdene var elendige og krematoriet var i stordrift. Svenske- og danskepakkene som lå ventet på studentene der, gjorde det mulig for dem å ”kjøpe” seg til bedre forhold. 20. mars fikk de karantene for flekktyfus. Dette betydde at arbeidsplikten falt helt bort og at SS-folkene holdt seg helt borte fra brakka. Studentene brøt først karantenen da 200 norske fanger fra Sachenhausen ble forlagt i brakka ved siden av dem. De var blitt hentet med svenske Røde Kors-busser. Da skjønte de at det var noe i ryktene de hadde hørt.

Etter hvert kom det flere danske og norske fanger fra leire fra alle kanter av Tyskland. Arbeidsplikten ble opphevet for skandinavene og området deres isolert fra resten av leiren med piggtråd. Grev Bernadotte kom på besøk og gikk igjennom hele leiren. I april begynte sendingen av syke fanger til Sverige. Den 19. april ble alle gjenværende fanger sendt med Røde Kors-busser til leire i Danmark. Ti dager senere ble de sendt videre til forlegninger i Sverige. 24. mai reiste alle studentene samlet hjem fra Sverige. Tidlig om morgenen den 25. ble de mottatt på Universitetsplassen av rektor Didrik Seip, som selv hadde sittet i tysk fangenskap.

Sten Bille, Bildet er  antakelig tatt i en svensk oppsamlingsleir i slutten av april 1945. Fotograf ukjent. PA 1684.

Sten Bille, Bildet er antakelig tatt i en svensk oppsamlingsleir i slutten av april 1945. Fotograf ukjent. PA 1684..