Foto av hyllingsdokumentet for lagmenn, borgere og bønder i 1661

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, forside

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, forside

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, side 1

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, side 1

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, side 2

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, side 2

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, side 3

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, side 3

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, side 4

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, side 4

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, side 5

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, side 5

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, side 6

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, side 6

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, side 7

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, side 7

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, siste side

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, siste side

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, forstørrelse av lagmennenes segl

Forstørrelse av lagmennenes segl på side 2

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, forstørrelse av borgernes segl

Forstørrelse av byenes segl på side 3

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, forstørrelse av bøndenes segl

Forstørrelse av bøndenes segl på side 4

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, forstørrelse av bøndenes segl

Forstørrelse av bøndenes segl på side 5

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, forstørrelse av bøndenes segl

Forstørrelse av bøndenes segl på side 6

Hyllingsdokument for lagmenn, borgere og bønder, forstørrelse av bøndenes segl

Forstørrelse av bøndenes segl på side 7.