Foto av geistlighetens hyllingsdokument i 1661

Geistlighetens hyllingsdokument, forside

Geistlighetens hyllingsdokument, forside

Geistlighetens hyllingsdokument, side 1

Geistlighetens hyllingsdokument, side 1

Geistlighetens hyllingsdokument, side 2

Geistlighetens hyllingsdokument, side 2

Geistlighetens hyllingsdokument, side 3

Geistlighetens hyllingsdokument, side 3

Geistlighetens hyllingsdokument, side 4

Geistlighetens hyllingsdokument, side 4

Geistlighetens hyllingsdokument, side 5

Geistlighetens hyllingsdokument, side 5

Geistlighetens hyllingsdokument, forstørrelse av segl på side 2

Geistlighetens hyllingsdokument, forstørrelse av segl på side 2

Geistlighetens hyllingsdokument, forstørrelse av segl på side 3

Geistlighetens hyllingsdokument, forstørrelse av segl på side 3

Geistlighetens hyllingsdokument, forstørrelse av segl på side 4

Geistlighetens hyllingsdokument, forstørrelse av segl på side 4

Geistlighetens hyllingsdokument, forstørrelse av segl på side 5

Geistlighetens hyllingsdokument, forstørrelse av segl på side 5.