Foto av sidene i adelens hyllingsdokument i 1661

Adelens hyllingsdokument, forside

Adelens hyllingsdokument, første side

Adelens hyllingsdokument, side 2

Adelens hyllingsdokument, side 3

Adelens hyllingsdokument, forstørrelse av segl på side 2

Adelens hyllingsdokument, forstørrelse av segl på side 3.