Lik i alle ruiner

opprydning ved holen skole 1944

Opprydningen i ruinene etter bombeangrepet på Holen skole i Laksevåg i 1944.

Men det var lik i alle ruiner - og ruiner var det nok av på Laksevåg denne dagen. Særlig ille rasert ble bebyggelsen fra Øvre Holen og nordover mot Olderneset. Men også inne i Kringsjåveien ved Sørevågen og fra Nygårdsvik til Nygård falt det mange bomber som raserte deler av begyggelsen.

Da man en ukes tid etter angrepet kunne oppsummere antall døde, var tallet kommet opp i 193 sivile. Halvparten av disse var kvinner og barn. I tillegg var en rekke mennesker blitt skadd, mange for resten av livet. Også en del tyske soldater og sikkert også russiske slavarbeidere, strøk med. Men antallet slike er det vanskelig å finne ut av.

Ser vi på listen over omkomne, lyser familietragediene mot oss. Og skifterettens protokoller forteller nøkternt: Noen hadde mistet en sønn eller datter, andre kanskje moren eller faren. Men i flere tilfeller var det bare ett eneste barn i en familie som overlevde, mens både foreldrene og søsknene omkom. Ja, det finnes nok også noen tilfeller der hele familier ble utryddet.


Evakuering av barn

Straks etter tragedien på Laksevåg, ble det satt i gang evakuering av barn fra bygda. I flokk og følge ble store og små sendt av gårde til kjente og ukjente "på landet". Flere av dem havnet helt oppe i Nordfjord hos gode hjelpere. Hvordan de følte det da de måtte reise med en lapp rundt halsen fra det som var igjen av familien sin, kan vanskelig beskrives. Men selv i dag sliter mange av dem med traumer etter det som da skjedde.


Fraflytting

Angrepet 4. oktober 1944 førte til store materielle skader i Laksevåg. 60 hus ble totalskadd etter bombetreff og branner, mens ca. 160 hus ble delvis skadd. Både BMV, Bernt Iversen & Søn og Norsk Blikkvalseverk ble sterkt skadd. Kleivdals lærfabrikk, derimot, var det ingen ting igjen av.

Dette førte til at store deler av Laksevåg ble mer eller mindre fraflyttet den første tiden etter angrepet. Det igjen gjorde at ingen mennesker der ute ble drept i det neste flyangrepet mot ubåtbunkeren. Det kom allerede 29. oktober s.å. Da var det særlig Nøstet i Bergen som ble rammet. Men det er en annen historie.


Økonomisk hjelp

Bombeangrepet mot Laksevåg førte også til en økonomisk katastrofe for mange. Det ble derfor satt i gang pengeinnsamling til de skadelidte. Til å forestå utdeling av økonomisk hjelp, ble det opprettet et "Hovedutvalg for pengebidragsfordelingen til de krigsskadelidte i Laksevåg". Fabrikkeier Hans B. Fasmer i Alvøen ble leder av utvalget, noe han også var av hovedutvalget etter eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944. Etter hvert ble alle utvalgenes virksomhet samordnet..