Hans Hansen Lilienskiold - bilder fra Speculum Boreale, flora og fauna

Nedenfor vises et utvalg bilder Hans Hansen Lilienskiold lagde av dyr og planter i Nord-Norge. Lilienskiold var amtmann i Finnmark på slutten av 1600-tallet og lot seg inspirere av naturen. Bildene er hentet fra hans bok Speculum Boreale (Nordspeilet) som skildrer Nord-Norge, befolkningen, kulturen og naturen. 

Klikk på bildene for å se dem i større format
Billedtekst Bilde
uten navn
uten navn
Brushane (Philomachus pugnax)
Ærfugl (Somateria mollissima mollissima)
uten navn
uten navn
Storlom (Colymbus articus articus L.)
Havhest (Fulmarus glacialis glacialis)
uten navn
uten navn
uten navn
Sangsvane (Cygnus cygnus cygnus)
uten navn
uten navn
Flaggspett (Dryobates major major L.) og Gråspett (Picus canus canus Gmelin)
uten navn
Svartbak (Larus marinus)
uten navn
uten navn
Jern-Lodde
Cocleari
Maaltebær "Den kostelige saft fryder mangen angstig kropp, og hva behøver man da Vinens Læckerhed" (Kommentarer på egenproduserte postkort)
Helle borus
uten navn
uten navn
uten navn
uten navn
uten navn
uten navn
Finmarchs: Lille Convali. Maa denne Urt med billighed kaldis, alscher tørre stæder Haffver Lÿsegrönne dog stifve blader eller Coclearij munde. Blomstren er Huid med gult frö oc aff en Sød ia angenem Honningsluft, den voxer ved en Maadelig Spans Höyde op ad med sin stilch som fig a. udviser
uten navn


.