Adolph Tiedemann som malte ”Brudeferden i Hardanger” sammen med Gude, var ofte i Vikøy. Han var gift med søsteren til Jens Jæger, sognepresten som anbefalte søknaden.

Tidemand malte mye fra Vikøy. Blant annet malte han Guri Nere Aksnes som brud i 1849 og lensmann Bård Olafson Mo skal ha vært modell til ”Mann som sitter i en kubbestol”. Bildet er en forstudie til ”Haugianerne”. Mo var lensmann i Vikøy fram til 1855. Han var selv en ivrig Haugianer og holdt mange samlinger hjemme hos seg på gården Mo i Steinsdalen.

På 1860-tallet hadde lekpredikant og lærer Ola M. Kaldested stor innflytelse på det religiøse livet i bygda. Selv om de første bøkene i sognebiblioteket ikke var fra den gamle leseforeningen, kom det nok raskt en god del religiøs litteratur inn i sognebiblioteket

Haugianere, Maleri av Tiedeman

Haugianere, etter et maleri av Tidemand, Skillingsmagasinet 20.03.1858



.