Månedens dokument for november 2010 er en søknad fra 1860 om støtte til et
almuebibliotek i Vikøy i Hardanger.

Arkivhenvisning: Riksarkivet, Kirke- og undervisningsdepartementet, Skolekontor D. RA/S-5012/E/Eb/L0004
.