Notater

Under er fire sider fra Jack Bjerknes notatbok for værobservasjoner knyttet til hans arbeid med syklonmodellen. Obersvasjonene er fra slutten av august 1918:

Jack Bjerknes notatbok

Side 1

Jack Bjerknes notatbok

Side 2

Jack Bjerknes notatbok

Side 3

Jack Bjerknes notatbok

Side 4Foreløpig rapport om væroberservasjoner gjort av Jack Bjerknes og Halvor Solberg:

Notater Bjerknes og Solberg

Notatside 1

Notater Bjerknes og Solberg

Notatside 2

Notater Bjerknes og Solberg

Notatside 3

Notater Bjerknes og Solberg

Notatside 4

Notater Bjerknes og Solberg

Notatside 5

Notater Bjerknes og Solberg

Notatside 6

Værkart vestlandet

Værkart vestlandetDen fullstendige artikkelen "On The Structure Of Moving Cyclones", kan leses i sin helhet på nettsiden til Norsk Geofysisk Forening..