Opp gjennom årene har det vært mange betydningsfulle banemestre i Bergen Skytterlag. Banemesteren var et selvskreven medlem av styret, og hans oppgaver var å sørge for at skytterhus, standplasser, skiver, skyttergraver og nedslagsfelt var i forskriftsmessig stand. Den mest berømte av banemestrene var Karl Nilsen senior. Fra like etter århundreskiftet og i mange år skjøttet han vervet med en usedvanlig dyktighet. I forbindelse med Landskytterstevnet i 1936 utnevnte kontorsjef Hoff i skytterorganisasjonen Karl Nilsen til Banemestrenes Banemester, og tildelte ham en spesiell fortjenestemedalje. Vi må heller ikke glemme Olav Mo. Han var også i mange år Banemester.

Men litt etter litt er dette vervet kommet i skyggen av andre verv, og har i dag mistet mye av sin betydning.  Banemesteren er heller ikke lenger medlem av styret.

Men for fire år siden hadde vi i Bergen Skytterlag gleden av å bli kjent med en litt annen, men ikke mindre imponerende ”Banemester”.  Han lyder navnet Bastesen, og er blitt en kjær venn av skytterne i Bergen Skytterlag. Han har hvert år slått seg ned på baneområdet i mai/juni, men har funnet seg andre steder å oppholde seg når jakten nærmer seg. Bildet viser ham på høyden av sin karriere (2009), og da hadde han et imponerende gevir på ikke mindre enn 16 tagger. Og dermed er nok ”Banemesteren” en av de prektigste kronhjortene i Bergensområdet.

Om det skyldtes den kalde vinteren i 2009/2010, eller om det nå er alderen som tynger er usikkert, men i år var ikke geviret fullt så imponerende, men et gevir med 13 tagger er fortsatt et flott gevir.

Det mest spesielle med ”Banemesteren”, og som gjør ham helt unik i landssammenheng er at han nærmest er helt tam. Det er tydelig at skytebaneområdet er favorittstedet hans, og han bryr seg ikke det minste om at det smeller rundt ørene hans. Det har faktisk forekommet situasjoner hvor en har vært nødt til å stanse skytingen fordi han er kommet for nær skivene.

Han har heller ikke noe i mot å bli tatt bilder av, noe som både leserne i BA og VG har hatt gleden av å se.

Det rapporteres at ”Banemesteren” levde i beste velgående etter jakten høsten 2010, så vi får håpe at han kan få overvære 150 års jubileet i november 2011. .