Kart over kjøpmennene Bendix Nyerup Rosenkilde og Niels Justnæs sine eiendommer i Lillesand, opptatt 06.07.1818, vedlagt kartforretning av samme dato. Framlagt i Kristiansand stiftsoverrett 26.08.1818.

Tomter i Lillesand 1818

Tomter i Lillesand 1818 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0525).

Tegner: Thomas Bast Flinthough, infanterikaptein. Datering: 1818. Målestokk: ca. 1:370. Format: 42x26..