Kart over tomt nr. 174a i Arendal (i dag Nygaten 6), påtegnet målebrev 10.12.1863. Framlagt i Kristiansand stiftsoverrett 30.05.1863.

Tomt i Arendal 1863

Tomt i Arendal 1863 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0551).

Tegner: Birger Hielm, premierløytnant og stadskonduktør. Datering: 1836. Format: 17x21..