Plassen Kvernedalen i Vestre Moland 1766

Kart over plassen Kvernedalen i Vestre Moland, bl.a. grenser mot Vestre Moland prestegård og Møglestu, opptatt 15.-17.10.1766. Framlagt for lagtinget ved åstedsrett på Vestre Moland prestegård i sak mot Møglestu 1767 og 1768.

Plassen Kvernedalen i Vestre Moland 1766

Plassen Kvernedalen i Vestre Moland 1766 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0006).

Tegner: Nicolai Gustav Sandberg, major. Datering: 1766. Format: 64,5x37,5..