Kart over Kaldvellfjorden (ved Lillesand), undersøkt 05.-06.08.1801 etter stiftamtmannens ordre med henblikk på mulig nødhavn for handelsskip og anlegg av befestninger. Vedlegg til brev til stiftamtmannen, datert 11.08.1801, med beskrivelse av topografi, havdybde m.m.

Kaldvellfjorden 1801

Kaldvellfjorden 1801 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0049).

Datering: 1801. Format: 31x45..