Kart over kjøpmann Frederich Heyerdahls grunn i Lillesand, opptatt etter forlangende av kjøpmann B.N. Rosenkilde. Kartet vedheftet oppmålingsforretning av 05.09.1836. Framlagt i Kristiansand stiftsoverrett 19.10.1836.

Eiendom i Lillesand 1836

Eiendom i Lillesand 1836 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0530).

Tegner: Ole N. Ulstrup. Datering: 1836. Målestokk: ca. 1:305. Format: 22x29..