Kart over jordstykke på Torbjørnsbus grunn, utsett til kirkegård for Arendals menighet.

Arendal kirkegård 1809

Arendal kirkegård 1809 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0540).

Tegner: M. Moe. Datering: 1809. Målestokk: ca. 1:460. Format: 60x33..