Arkivverkets inspirasjonsfilm ble spilt inn i Riksarkivbygningen i løpet av en dag og kveld i oktober 2012.

Locations var lesesalen og arkivmagasinene..