"Hvorfor trenger vi arkiv?" er et underliggende spørsmål i den fem minutter lange filmen.

Dette er ingen tradisjonell informasjonsfilm, men en kort appetittvekker som skal formidle et inntrykk av arkivenes betydning og oppgaver. Som forteller og guide gjennom filmen møter vi skuespiller Jørgen Langhelle. Produksjonen er laget av Sheriff Film Company på oppdrag fra Riksarkivet..