Kvinner i arrest i Bergen etter 1945

Arresterte kvinner i Bergen etter frigjøringen i 1945. Foto: Statsarkivet i Bergen

Det norske landssvikoppgjøret var et rettslig oppgjør med medlemmer av partiet Nasjonal Samling (NS) og tyskernes medhjelpere i Norge etter andre verdenskrig.

Oppgjøret begynte med omfattende arrestasjoner etter den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945 . Arrestasjonene munnet ut i rettssaker mot om lag 92 000 siktede. Av disse ble rundt 50 000 straffet, 45 fikk dødsstraff , omtrent 17 000 fikk fengselstraff , og de resterende ble bøtelagt. Det norske rettsoppgjøret skilte seg fra andre rettsoppgjør ved at det omfattet forholdsvis mange saker, men til gjengjeld var de fleste domsavsigelsene milde.

I tillegg til de som dømt for krigsforbrytelser ved norske domstoler, ble det avsagt dødsdommer ved alliert rett i desember 1945 over bl.a. Hans Blomberg .

Samling av Riksadvokatens rundskriv i forbindelse med rettsoppgjøret..