Oversikt over kilder om og fra andre verdenskrig ved Statsarkivet i Bergen

Oversikten er tematisk inndelt og har lenker til de kilder Statsarkivet i Bergen har digitalisert og lagt ut på nett. Kildene er enten dokumenter fra andre verdenskrig eller knyttet til andre verdenskrig på andre måter.

nr Tittel Lenke Tema
1 Bergen Town 1945 (Database) http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=Bergentown&spraak=n&metanr=30 Alliert etteretning
6 Special Report on Bergen Port and Town http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=krig alliert etterretning
2 Norway http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=norway alliert informasjon
3 RAF Operations Record Book - Kampdagbøker http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=kampdagboker alliert motstand
5 Eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944 - et 60-årsminne http://da2.uib.no/1944/ bombing
7 60 år sidan bombinga av flytedokken på Laksevåg http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Bergen/Nettutstilling/Bombing-paa-Laksevaag-1944 bombing
8 Bomber over Laksevåg - et sekstiårsminne http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Bergen/Nettutstilling/Bomber-over-Laksevaag bombing
9 Ofre etter eksplosjonen i Bergen 20. april 1944. (Database) http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=dd13011944&spraak=n&metanr=2870 bombing
45 Bombing targets http://da2.uib.no/bm/index.html bombing
31 Våre falne 1939-1945 Første bok A-G http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=vaarefalne1 dødsfall
32 Våre falne 1939-1945 Annen bok H-K http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=vaarefalne2 dødsfall
33 Våre falne 1939-1945 Tredje bok L-R http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=vaarefalne3 dødsfall
34 Våre falne 1939-1945 Fjerde bok S-Å http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=vaarefalne4 dødsfall
52 Norske sjømenn som døde i utenriksfart 1940-1960 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=dsjomenn dødsfall
48 Lærerne som falt. Minneskrift 1940-1945 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=laererne dødsfall
11 Gerhard Fischer: Katastrofe og gjenreising Bergenhus 1944-1946 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=fisher etterkrigsarbeid
12 Protokoll for katastrofeutvalgets antikvariske komité http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=antik etterkrigsarbeid
18 Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945 - Utenriks- og forsvarspolitikk under regjeringen Nygaardsvold til 7. juni 1940 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=innstillinger1 etterkrigsarbeid
19 Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945 - Regjeringen Nygaardsvolds virksomhet fra 7. juni 1940 til 25. juni 1945 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=innstillinger2 etterkrigsarbeid
20 Johan Nygaardsvolds Beretning om den Norske Regjerings virksomhet fra 9. april 1940 til 25. juni 1945 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=nygaardsvold etterkrigsarbeid
21 Innstilling fra undersøkelseskommisjonen av 1945 - bilag II http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=innstillbilag2 etterkrigsarbeid
22 Innstilling fra undersøkelseskommisjonen av 1945 - bilag III http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=innstillbilag3 etterkrigsarbeid
23 Rapport fra den militære undersøkelseskommisjon av 1946 avgitt mai 1950 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=milundersok etterkrigsarbeid
24 Innstilling fra undersøkelseskommisjonen av 1945 - bilag I http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=innstillbilag1 etterkrigsarbeid
12 Polizeigefängnis in Bergen: Gefangenen-Buch B 1943-1944 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=gefang fangenskap i norge
40 Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945 http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=krgfang1&metanr=2441 fangenskap i norge
47 Haftbuch - fangebok for Bergen kretsfengsel - politiske fanger http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=haftbuch fangenskap i Norge
49 Olaf Bugge Valeur - dagbok fra fangenskap http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=valeur fangenskap i Norge
30 A wartime log for british prisoners http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=wartimelog fangenskap i tyskland
10 8. mai Firgjøring i Bergen http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Bergen/Nettutstilling/Frigjoeringen-i-Bergen-8.-mai-1945 frigjøring
13 Ved frigjøringen av Norge http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=frigjoring frigjøring
4 Rapport om Milorg pr 15. mars 1945 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=milorg norsk motstand
53 Rapport om Milorg på Vestlandet av Roar Sannem
milorgrapport.pdf 415,04 kB
norsk motstand
25 Norske skip i krig 1939-1945 (Database) http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=KRIGLO&metanr=2026 norsk motstand
50 Lindmann og Ree-Pedersen (red), Motstandskamp og dagligliv i Mossedistriktet 1940-1945 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=moss norsk motstand
46 Karikaturtegning under 2. verdenskrig. Morten Quist-Hanssen - Avisutklipp fra 1941 til november 1945 http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Bergen/Nettutstilling/Karikaturtegninger-fra-krigen norsk og tysk informasjon
26 Norges krig mot Tyskland. Små glimt av norsk innsats til sjøs og i luften http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=nopropi norsk propaganda
27 Hva er UNRRA? http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=nopropk norsk propaganda
28 Norges kämpande kyrka http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=nopropj norsk propaganda
29 Arne Björnberg: Den norske regeringens verksamhet i London http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=nopropl norsk propaganda
30 A. Hammarbæck "Våre venner" 9. april 1940-8. mai 1945 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=vaarevenner norsk propaganda
14 Riksadvokatens rundskriv i forbindelse med landssvikoppgjøret etter 1945 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=rundskriv rettsoppgjør
15 Om landssvikoppgjøret http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=lsvkoppgjor rettsoppgjør
16 Dom over en frontkjemper, Bergen byrett. Avskrift http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Bergen/Nettutstilling/Frigjoeringen-i-Bergen-8.-mai-1945/Rettsoppgjoeret-To-landssviksdommer rettsoppgjør
54 Dom over et Kvinnehirdmedlem, Bergen byrett. Avskrift http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Bergen/Nettutstilling/Frigjoeringen-i-Bergen-8.-mai-1945/Rettsoppgjoeret-To-landssviksdommer rettsoppgjør
17 To dødsdommer etter 2. verdenskrig, Bergen Lagsogns lagmannsrett. Avskrift http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Bergen/Nettutstilling/Frigjoeringen-i-Bergen-8.-mai-1945/Rettsoppgjoeret-to-doedsdommer rettsoppgjør
51 Forhør av Gestaposjef Hans Blomberg 1945 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=blomberg rettsoppgjør
44 Hitler i Norge http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Bergen/Nettutstilling/Hitler-i-Sognefjorden tysk førkrigsarbeid
18 Forordningstidend for de besatte norske områder 1940-1945 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=verord tysk informasjon
54 NS Generalsekretærens protokoll 1934-1945 http://www.arkivverket.no/ns-protokoll/startside.html tysk motstand
2 Det tyske kyst- og marinevernet i Seekomandant Bergens område 1945 http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=andre tysk motstand
10 Engelsk etterretning om tyske anlegg i Hordaland under 2. verdenskrig http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=hord1945 tysk motstand
11 Engelsk etterretning om tyske anlegg i Bergen under 2. verdenskrig http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=bergeninfo tysk motstand
42 Minekart ved Statsarkivet i Bergen http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&gardpostnr=&personpostnr=&sidenr=6&filnamn=MINEKART&visdok=vis tysk motstand
43 Minekart ved Statsarkivet i Bergen, kopiar http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=minekar2&spraak=n&metanr=1944 tysk motstand
13 Dokumenter om den engelsk-franske politikk for en utvidelse av krigen http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=Nsprop tysk propaganda


.