Oppslag om folkemøte

Oppslag om folkemøte

1979 
Folkemøte i Alta 16. januar gir Folkeaksjonen fullmakt til å fortsette arbeidet, også med bruk av sivil ulydighet.

Folkeaksjonens og Altautvalgets 1. mai-arrangement i Alta samlet 600–1000 mennesker. Samorg samlet i underkant av 100.

Anleggsmaskinene stoppes for første gang 5. juli av 32 personer fra Folkeaksjonen i Stilla.

Detsika-leiren åpnes 7. juli. Internasjonal protestleir til 7. september.6500 demonstranter fra 20 land.

Stilla-leiren etableres i slutten av august.

Lokalt politi forsøker for første gang å rydde ”Nullpunktet” ved Stilla 17. september.

Demonstrasjoner mot utbyggingen i Oslo (ca. 3000 deltakere) og Bergen (1000) 20 september.

Motaksjonen dannes 25. september.

Samisk aksjonsgruppe aksjonerer utenfor Stortinget 8. oktober. 7 samer innleder sultestreik ett par dager etterpå.

Regjeringen stanser anleggsarbeidet 15. oktober og gir reineierne forlenget uttalelsesfrist om anleggsveien i Stilla. Samtidig loves det en ny Stortingsmelding. Folkeaksjonen beslutter å legge ned leiren i Stilla.

1980
Sámi Eadnam til topps i Norsk Melodi Grand Prix.

Stilla-marsjen 21.–25. juli, ca 800 deltakere..