”--- at læse reent og tydeligen uden ad Lutheri liden Catech: fra begyndelsen til enden”

Da sogneprest Niels Stabel i Holla prestegjeld i Telemark innkalte til et møte etter gudstjenesten 26. mars 1742, var mange av de ledende menn i prestegjeldet samlet.

Retningslinjer for skolevesenet

Retningslinjer for "skolevæseneds indretning" i Holla. Holla sokneprestkontor: Skolevesen - diverse dokumenter nr. 1 (1742-1885).

Møtet hadde et viktig formål, nemlig å utarbeide konkrete retningslinjer for ”skolevæseneds indretning” i Holla. 

I dag finner vi dette dokumentet som en del av arkivet etter sognepresten i Holla. Dokumentet viser at skolemesteren var tiltenkt en viktig rolle – ikke bare som pedagog, men også som kristendomslærer. Skolemesteren hadde bl.a. ansvar for at barna lærte den lille katekismen utenat. I tillegg skulle elevene pugge forklaringene til katekismen, ulike morgen- og aftenbønner samt salmevers..