Pettersen, Gunnar I. De økonomiske sidene ved proventinstitusjonen i Norge ca. 1280–1500. Ad Notam Gyldendal. Oslo 1992.

Pettersen, Gunnar I. ”Gunvor Olavsdatter”. Norsk biografisk leksikon b. 3, s. 440. Kunnskapsforlaget. Oslo 2001.

Pettersen, Gunnar I. ”Pensjonsordninger i Norge i middelalderen.” Collegium Medievale vol. 20, s. 29–98. Novus. Oslo 2007.

Lange, Chr. C. A. og Unger, Carl R. Diplomatarium Norvegicum b. II nr. 115. Mallings Forlagshandel. Christiania 1851

Brev frå 1319 om utskifting av jordeigedom mellom biskop Håkon og domkapitlet i Stavanger. Einaste eksemplar i Riksarkivet av kirograf der begge halvdelane er bevart.

Brev frå 1319 om utskifting av jordeigedom mellom biskop Håkon og domkapitlet i Stavanger. Einaste eksemplar i Riksarkivet av kirograf der begge halvdelane er bevart. RA. NRA AM fasc. 31 nr. 17 og 18.