Brevet er utformet som kirograf. To identiske tekster er skrevet på ett pergamentblad. Mellom tekstene er det skrevet Chirographus, og arket er klipt i to slik at hver av partene fikk sin del.

Dette er en av to måter man kunne vise at brev var ekte på. Den andre måten var å besegle brevet. Denne kirografen er for sikkerhets skyld også beseglet – med biskopens og domkapitlets segl . Den halvdelen av kirografen vi viser her, har tilhørt stavangerbispen. Den havnet i København på 1700-tallet og ble avlevert til Riksarkivet i 1937.

Tegning av Stavanger domkapittels segl. Riksarkivet. Segltegningsamlingen i Seksjon for kildeutgivelse.

Tegning av Stavanger domkapittels segl. Riksarkivet. Segltegningsamlingen i Seksjon for kildeutgivelse.