Proventbrevet inneholder detaljerte opplysninger om hvor mye Gunvor skal betale, og de gjenytelsene hun skal ha.

Som betaling overlater hun Stavanger domkirke jordeiendom til en verdi av 120–130 fullverdige kyr (tilsvarte ca. 9 kg sølv), som gir eieren en årlig avkastning på 740 kg korn og 165 kg smør.

Til gjengjeld skal Gunvor ha eget husvære i bispegården, mat av beste kvalitet og 2,7 liter øl til maten hver dag, og hun skal delta i festligheter med ekstraforpleining både av mat og øl. På visse høytidsdager skal hun ha rett til underhold av personlig tjenestekone.

Hos gullsmedene. Bildet er hentet fra Historia om de nordiska folken av Olaus Magnus Gothus, utgitt i Roma i 1555.

Hos gullsmedene. Bildet er hentet fra Historia om de nordiska folken av Olaus Magnus Gothus, utgitt i Roma i 1555.