Et proventbrev utstedt 8. januar 1313 av biskop Eiliv i Stavanger var månedens dokument i augsut 2011.

Proventbrevet inneholder en kontrakt om betalt opphold og underhold for Gunvor Olavsdatter i Stavanger bispegård så lenge hun lever

Arkivhenvisning: RA. NRA AM fasc. 31 nr. 4.
.