Devik, Olaf ”NTH 50 år, Norges tekniske høgskoles virksomhet 1910 – 1960”, Oslo 1960

Hanisch, Tore Jørgen, Lange, Even ”Vitenskap for industrien NTH-en høyskole i utvikling gjennom 75 år ”, Oslo-Bergen-Stavanger-Trondheim 1985.