Etter flere tiårs arbeid for å etablere en teknisk høyskole og etter sju års byggearbeider, skulle en nå endelig åpne skolen på Gløshaugen i Trondheim. Det ble lagt opp til en storstilt markering der kongen skulle stå for den offisielle åpningen. Både regjeringen, Stortinget og næringslivet var tungt representert blant de innbudte gjestene, og det var ventet stort frammøte av publikum langs kongens rute opp mot skolen.

Skolebygningen og området rundt var fortsatt preget av å være en byggeplass da åpningen skulle finne sted. Også området rundt hovedbygningen var uferdig. Komiteen ønsket likevel å skape en mest mulig høystemt ramme rundt åpningen. Om kvelden på åpningsdagen ville komiteen ha elektrisk lys i alle rom, fakler foran hovedbygningen og en ”flaggallé” langs veien.

I sitt brev gjorde komiteen detaljert rede også for planene om flaggalléen der flaggstengene skulle pyntes med ”grønt, lyng- lønne- eller grankranser”. Av flaggstengene skulle 30 plasseres der det senere skulle plantes trær nederst langs veien mens 38 skulle stå i beplantede bed øverst oppe mot skolen. Til sammen regnet en med at det ville trenges hele 2,4 kilometer med kranser til denne utsmykningen med til sammen 68 flaggstenger.

Bilde av postkort fra åpningsdagen

Aapningsdag, forsiden. Postkort, fotograf M. Fallan, Trondheim, NTNU.