Månedens dokument ligger i ei mappe om ”Festligholdelse av åpningeni arkivet etter Kirke- og undervisningsdepartementets 2. skolekontor. Dette departementskontoret hadde på den tiden det overordnede ansvaret for landets universiteter og høyskoler. I arkivet finnes det da også mer enn åtte hyllemeter med materiale bare om Norges tekniske høyskole for tiden fram til slutten av 1930-årene. Her er mye om budsjetter, ansettelser etc., men også dokumenter fra planleggingen av skolen tilbake til slutten av 1880-åra og altså ei mappe om åpningen i 1910. Videre finnes det materiale om denne høyskolen også i andre av Riksarkiviets arkiver som for eksempel arkivet etter Statens bygge- og eiendomsdirektorat. Dessuten oppbevarer Statsarkivet i Trondheim arkivmateriale etter Norges tekniske høyskole.

Arkitekttegning av skolebygningsfasade

Arkitekttegning av Kjemilaboratoriet. RA. S-1022 KUD, 2. skolekontor, Ea 42, Korrespondanse med byggekomiteen og arkitektene.