Åpningen av Norges tekniske høyskole 15. september 1910

Månedens dokument for september er et brev fra festkomiteen for åpningen av Norges tekniske høyskole i Trondheim den 15. september 1910 til Kirke- og undervisningsdepartementet.

RA S-1022 KUD, 2. skolekontor, Ea 44, Festligholdelse av åpningen

RA S-1022 KUD, 2. skolekontor, Ea 44, Festligholdelse av åpningen
.