Da første del av Karlstadforliket ble undertegnet 23. september, fryktet myndighetene norsk motstand mot forliket. Det ble derfor sendt ut et sirkulære fra Kommanderende general med forbud for offiserer og underoffiserer om å komme med offentlige militærpolitiske uttalelser.

Karlstadforliket ble undertegnet 9. oktober, og tre dager senere ble vakttjenesteordren tilbakekallt. I den forbindelse ble det nødvendig å få en oversikt over hvem som var kalt inn til vakttjeneste.

Instruks om ikke å uttale seg militærpolitisk om Karlstadforliket i 1905

Instruks om ikke å uttale seg militærpolitisk om Karlstadforliket i 1905

Tilbakekallelse av vakttjenesteordre

Tilbakekallelse av vakttjenesteordre

Liste over innkallede til vakttjeneste

Liste over innkallede til vakttjeneste.